SVBPVH VERBETERT DE PENSIOENEN IN DE HAVENSECTOR

Onze pensioenverbeteringen zijn mogelijk dankzij een lange maar succesvolle strijd om de nalatenschap van PVH, ons vroegere pensioenfonds. Die strijd leidde in 2010 tot een akkoord met Stichting Optas, waardoor we 500 miljoen euro kregen. Ten slotte bereikten we in 2014 ook een akkoord met Aegon, ter waarde van circa 188 miljoen euro

 • Stichting Belangenbehartiging Pensioengerechtigden van Vervoer- en Havenbedrijven

  Stichting Belangenbehartiging is in 2001 opgericht door werkgevers en werknemers in de haven- en vervoersector. Zij bundelden hiermee hun krachten om te strijden voor de nalatenschap van het Pensioenfonds voor de Vervoer- en Havenbedrijven (PVH), die eerst bij Stichting Optas terechtkwam en later bij verzekeringsconcern Aegon.
  In 2010 kwam het tot een schikking met Stichting Optas ter waarde van 500 miljoen euro. In 2014 werd een akkoord bereikt met Aegon ter waarde van circa 188 miljoen euro.

  Stichting Belangenbehartiging heeft haar campagneactiviteiten gestaakt.
   

   

   

   

 • Het Bestuur van Stichting Belangenbehartiging bestond uit vertegenwoordigers van werkgevers(organisaties) en werknemers(organisaties), de laatste jaren onder roulerend voorzitterschap van Niek Stam en Steven Lak.

 • Contactadres Stichting Belangenbehartiging

  SBPVH
  Postbus 1036
  3000 BA Rotterdam

 • Stichting Vermogensbeheer Belangenbehartiging Pensioengerechtigden van de Vervoer- en Havenbedrijven (SVBPVH) 

  Stichting Vermogensbeheer is opgericht in juni 2010 voor het beheer en de besteding van geld dat Stichting Belangenbehartiging PVH verkreeg met haar campagne voor de nalatenschap van PVH, het voormalige pensioenfonds in de havensector.
  Deze campagne leverde circa 688 miljoen euro op: 500 miljoen van Stichting Optas in 2010 en 188 miljoen euro van verzekeringsconcern Aegon in 2014.

  Stichting Vermogensbeheer gebruikt dit geld voor het verbeteren van de pensioenrechten van (oud)werknemers van havenbedrijven.

   

   

   

   

 •   Bestedingen als gevolg van onze akkoorden met Stichting Optas (2010) en Aegon (2014):

  1. 225 miljoen euro:
  Aanvulling op de PVH-rechten van circa dertigduizend operationele (oud)werknemers die hun aanspraken niet tussentijds hebben overgedragen of afgekocht.
   
  2. 30 miljoen euro:
  Aanvulling op de Optas 1-rechten van circa tienduizend (oud)werknemers in kantoorfuncties die hun aanspraken niet tussentijds hebben overgedragen of afgekocht.
   
  3. 75 miljoen euro:
  Verbetering van de beschikbare-premieregeling B van circa 3500 operationele werknemers die zijn geboren tussen 1950 en 1976 en PVH-deelnemer waren vóór 1998.
   
  4. 220 miljoen euro: 
  Onder voorwaarden: verbetering van de pensioenrechten van actieve werknemers van havenbedrijven waarvan Optas/Aegon op 1 april 2010 een pensioenregeling uitvoerde. 

  5. 20 miljoen euro + 88 miljoen euro (bij pensioeninkoop te verstrekken door Aegon):
  0,55% extra rente voor de werknemer die vanuit zijn kapitaalverzekering (premiebetalend per 30 september 2013) een pensioenuitkering inkoopt.

  6. 20 miljoen euro:
  Netto Havenpensioen met NHP-Bonus.


  10 miljoen euro:
  Reservering voor onvoorziene kosten. 


   
   

   

  De toekenningen 1 en 2 gingen voor het overgrote deel naar deelnemers van het vroegere Pensioenfonds PVH. Hiermee kreeg deze groep (en hun partners en eventuele nabestaanden) een voorschot op het ‘beklemde vermogen’.
  Pensioenverbeteringen die mogelijk zijn na het akoord met Aegon (2014) zijn - onder voorwaarden - bestemd voor actieve werknemers.


  Vaak gestelde vragen over vermogensbeheer en -besteding   

 • Het Bestuur van Stichting Vermogensbeheer bestaat in 2024 uit de volgende vertegenwoordigers van werkgevers(organisaties) en werknemers(organisaties):

  • Steven Lak (voorzitter)
  • Niek Stam (vicevoorzitter)
  • Erik Bouwens
  • Hanane Chikhi
  • John Klijn
  • Leon Niemantsverdriet
    

  Het Bestuur wordt terzijde gestaan door commissies en adviseurs:

  • Beleggingscommissie
   Falco Valkenburg, Erik Bouwens, John Klijn, Steven Lak, Marsha van Beusekom
   De Beleggingscommissie adviseert over het beleggingsbeleid van de Stichting. 
    
  • Toetsingscommissie
   Bas van der Meulen, Leon Niemantsverdriet, Niek Stam, Steven Lak
   De Toetsingscommissie onderzoekt en beoordeelt aanvragen voor financiële bijdragen van de Stichting.
    
  • Aanwendingscommissie
   Erik Bouwens, John Klijn, Leon Niemantsverdriet, Niek Stam
   De Aanwendingscommissie adviseert het bestuur over evenwichtige bestedingsmogelijkheden voor de budgetten van Stichting Vermogensbeheer. 
    
  • Klankbordgroep
   Containersector: Dave Verdonkschot
   Bulksector: Jeroen Pinxter, Peter van der Weijde, Wouter Visser
   RoRo-sector: Jorik Oosterom, Ruud Seton 
   Sjorsector: Johan van Kooten
   De Klankbordgroep bestaat uit vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers uit verschillende havensectoren en wisselt met de Aanwendingscommissie van gedachten over bestedingsmogelijkheden voor de budgetten van Stichting Vermogensbeheer.
    
  • Adviseurs
   Bart van Leeuwen (pensioendeskundige)
   Falco Valkenburg (actuaris/investment)
   Marsha van Beusekom (investment consultant)
   Mariette de Bruijn (communicatie/website)
 • Contactadres Stichting Vermogensbeheer

  SVBPVH
  Postbus 1036
  3000 BA Rotterdam