SVBPVH VERBETERT DE PENSIOENEN IN DE HAVENSECTOR

Deze pensioenverbeteringen zijn mogelijk dankzij een lange maar succesvolle strijd om de nalatenschap van PVH, ons vroegere pensioenfonds. Die strijd leidde in 2010 tot een akkoord met Stichting Optas, waardoor we 500 miljoen euro kregen. Ten slotte bereikten we ook een akkoord met Aegon, zodat we sinds 2015 verdere pensioenverbeteringen doorvoeren. Ter waarde van nog eens 188 miljoen euro.

 

 • Stichting Belangenbehartiging Pensioengerechtigden van Vervoer- en Havenbedrijven

  Stichting Belangenbehartiging is in 2001 opgericht door werkgevers en werknemers in de haven- en vervoersector. Zij bundelden hiermee hun krachten om te strijden voor de nalatenschap van het Pensioenfonds voor de Vervoer- en Havenbedrijven (PVH), die eerst bij Stichting Optas terechtkwam en later bij verzekeringsconcern Aegon.
   

  In mei 2010 kwam het tot een schikking met Stichting Optas. Daarmee verkreeg Stichting Belangenbehartiging een bedrag van 500 miljoen euro.
  In april 2015 werd een definitief akkoord bereikt met Aegon; ter waarde van nog eens circa 188 miljoen euro.

  Beide schikkingssommen vloeien geleidelijk terug naar de pensioenrechten van (oud)medewerkers van havenbedrijven. Dit gebeurt onder verantwoordelijkheid van Stichting Vermogensbeheer.

  Stichting Belangenbehartiging heeft haar campagneactiviteiten gestaakt.
   


 • Stichting Belangenbehartiging heeft een bestuur met vertegenwoordigers van werkgevers(organisaties) en werknemers(organisaties).

  • Niek Stam (voorzitter)
  • Steven Lak
  • Jasper Hooykaas
  • Johan Tiggelman
  • Peter van der Sluis
  • Joost van Egmond
  • Ab van Ispelen
  • John Klijn (m.i.v. 3 februari 2015)
  • Leon Niemantsverdriet (secretaris)

   

  Jan van den Brink is op 5 december 2014 afgetreden als bestuurslid.
  Stichting Belangenbehartiging is hem zeer erkentelijk voor zijn jarenlange betrokkenheid. We zullen zijn wijsheid en expertise node missen.

  Het bestuur wordt terzijde gestaan door de Onderhandelingscommissie, bestaande uit Niek Stam, Jasper Hooykaas, Johan Tiggelman.
  De onderhandelingscommissie staakt haar werkzaamheden met het definitief worden van het akkoord met Aegon (13 april 2015)

 • Contactadres Stichting Belangenbehartiging

  SBPVH
  Postbus 1036
  3000BA Rotterdam

 • Statuten Stichting Belangenbehartiging

   

   

 • Stichting Vermogensbeheer Belangenbehartiging Pensioengerechtigden van de Vervoer- en Havenbedrijven (SVBPVH) 

  Stichting Vermogensbeheer is opgericht in juni 2010 voor het beheer en de besteding van geld dat Stichting Belangenbehartiging PVH verkreeg met haar campagne voor de nalatenschap van PVH, het voormalige pensioenfonds in de havensector.
  Deze campagne leverde in een periode van 14 jaar in totaal circa 688 miljoen euro op: 500 miljoen van Stichting Optas in 2010 en 188 miljoen euro van verzekeringsconcern Aegon in 2015.

  Stichting Vermogensbeheer gebruikt dit geld voor het verbeteren van de pensioenrechten van (oud)werknemers van havenbedrijven.

    •   Als gevolg van het akkoord met Stichting Optas (2010):

  1. 225 miljoen euro:
  Aanvulling op de PVH-rechten van circa dertigduizend operationele (oud)werknemers die hun aanspraken niet tussentijds hebben overgedragen of afgekocht.
   
  2. 30 miljoen euro:
  Aanvulling op de Optas 1-rechten van circa tienduizend (oud)werknemers in kantoorfuncties die hun aanspraken niet tussentijds hebben overgedragen of afgekocht.
   
  3. 75 miljoen euro:
  Verbetering van de beschikbare-premieregeling B van circa 3500 operationele werknemers die zijn geboren tussen 1950 en 1976 en PVH-deelnemer waren vóór 1998.
   
  4. 160 miljoen euro: 
  Financiering van een verbetering van de pensioenrechten van alle actieve werknemers van havenbedrijven waarvan Optas/Aegon op 1 april 2010 een pensioenregeling uitvoerde. 

  10 miljoen euro:
  Reservering voor onvoorziene posten.

  Als gevolg van een definitief akkoord met Aegon (2015) zijn de contouren bekend van drie verdere bestedingsdoelen:

  5. 88 miljoen euro:
  0,55% extra rente voor de werknemer die vanuit zijn kapitaalverzekering (premiebetalend per 30 september 2013) een pensioenuitkering inkoopt.

  6. 20 miljoen euro:
  netto-pensioensparen

  7. 80 miljoen euro:
  nader in te vullen. 

  In de komende periode worden de nodige plannen uitgewerkt.
   

   


  De toekenningen 1, 2 en 3 gingen voor het overgrote deel naar niet-actieve deelnemers van het vroegere Pensioenfonds PVH. Hiermee kregen vroegere werknemers, hun partners en eventuele nabestaanden een voorschot op het ‘beklemde vermogen’.
  Pensioenverbeteringen die mogelijk zijn nu er met Aegon een akkoord is bereikt, zijn uitsluitend bestemd voor werknemers met vast dienstverband op 30 september 2013.


  Vaak gestelde vragen over vermogensbeheer en -besteding
 • Stichting Vermogensbeheer heeft een bestuur met vertegenwoordigers van werkgevers(organisaties) en werknemers(organisaties)

  • Steven Lak (voorzitter)
  • Niek Stam (vice-voorzitter)
  • Jasper Hooykaas
  • Johan Tiggelman
  • Peter van der Sluis
  • Joost van Egmond
  • Ab van Ispelen
  • John Klijn (m.i.v. 3 februari 2015)
  • Leon Niemantsverdriet (secretaris)


  Jan van den Brink is per 5 december 2014 afgetreden als bestuurslid.  Stichting Vermogensbeheer is hem zeer erkentelijk voor zijn jarenlange betrokkenheid. We zullen zijn wijsheid en expertise node missen.

  Het bestuur wordt terzijde gestaan door commissies:
  Beleggingscommissie
  Steven Lak, Joost van Egmond en John Klijn

  De Beleggingscommissie adviseert het Bestuur over het beleggingsbeleid van de Stichting. 

  Toetsingscommissie
  Peter van der Sluis, Leon Niemantsverdriet, Niek Stam, Bas van der Meulen

  De Toetsingscommissie onderzoekt en beoordeelt aanvragen voor bijdragen uit Stap 3 en 4a.

  Aanwendingscommissie

  Niek Stam, Johan Tiggelman, Peter van der Sluis, Leon Niemantsverdriet.
  Adviseurs: Adri Jansen (actuaris), Bart van Leeuwen (pensioendeskundige), Bas van der Meulen (heldesk havenpensioen), Mariette de Bruijn (communicatie/website).

  De Aanwendingscommissie adviseert het Bestuur over evenwichtige en fiscaal-juridisch aanvaardbare verbeteringen in de pensioenopbouw van medewerkers van havenbedrijven. 


  Klankbordgroep
   • Containersector: Hans de Vries & Sjaak van Gelder 
   • Bulksector: Leo Kroon & Jeroen Pinxter 
   • RoRo-sector: Leonieke Verbove - Kuintjes & Ruud Seton 
   • Controle-sector: Henk Kikkert & Nico Wijnands 
   • Sjorsector: Larry Keiman & Ronald Rutteman

  De Klankbordgroep bestaat uit werkgevers en werknemers uit verschillende sectoren in de havens en wisselt met de Aanwendingscommissie van gedachten over bestedingsmogelijkheden.

 • Contactadres Stichting Belangenbehartiging

  SBPVH
  Postbus 1036
  3000BA Rotterdam

 • Statuten Statuten Stichting Vermogensbeheer