SVBPVH VERBETERT DE PENSIOENEN IN DE HAVENSECTOR

Onze pensioenverbeteringen zijn mogelijk dankzij een lange maar succesvolle strijd om de nalatenschap van PVH, ons vroegere pensioenfonds. Die strijd leidde in 2010 tot een akkoord met Stichting Optas, waardoor we 500 miljoen euro kregen. Ten slotte bereikten we in 2014 ook een akkoord met Aegon, ter waarde van circa 188 miljoen euro

Onze pensioenverbeteringen verlopen stapsgewijs: In de Stappen 1 en 2 gingen de pensioenrechten omhoog van iedereen die vóór 1998 in de havens werkte en verzekerd was bij het pensioenfonds PVH of Optas Pensioenen. De verhogingen kwamen ten goede aan ruim 45 duizend personen, onder wie veel gepensioneerden en nabestaanden van overleden medewerkers. Vanaf Stap 3 zijn onze pensioenverbeteringen - onder voorwaarden - bestemd voor medewerkers die nog in de havens actief zijn.


Klik op de stap voor meer informatie

Met grote verslagenheid hebben we kennisgenomen van het overlijden van ons gewaardeerd bestuurslid
 
JASPER HOOYKAAS
13 december 1962 – 26 mei 2022

Jasper was directielid van het containeroverslagbedrijf ECT en – namens de Rotterdamse, Amsterdamse en Zeeuwse havenbedrijven – lid van het bestuur van SBPVH sinds de oprichting in 2010.


Zijn professionaliteit, humor en passie voor ECT en voor de Rotterdamse Haven maakten Jasper een uiterst plezierig en bekwaam bestuurslid. Op cruciale momenten nam hij betrokken, kritisch en gedreven de verantwoordelijkheid om in gezamenlijkheid de doelen van onze Stichting te verwezenlijken.

We zullen zijn inzet enorm missen en wensen zijn vrouw, zoon en dochter, familie, vrienden en ECT-collega’s veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies.

Het bestuur

 

Helpdesk

 

U bereikt onze helpdesk via:
helpdesk@havenpensioen.nl
Omschrijf uw vraag zo duidelijk mogelijk. 
Vermeld uw naam, telefoonnummer en de naam van het bedrijf waar u werkt. Wij nemen dan contact met u op.

Algemene vragen over uw pensioen?
Bel AEGON: 088 - 344 12 34

Actueel

Presentatie voortgang
pensioenverbeteringen SVBPVH
Disclamer Copyright