STICHTING VERMOGENSBEHEER VERBETERT PENSIOENEN IN HAVENSECTOR

Dit is mogelijk dankzij een lange maar succesvolle strijd om de nalatenschap van PVH, ons vroegere pensioenfonds. Die strijd leidde in 2010 tot een akkoord met Stichting Optas, waardoor we 500 miljoen euro kregen. Ten slotte bereikten we ook een akkoord met Aegon, zodat we vanaf 2015 nieuwe pensioenverbeteringen kunnen doorvoeren, ter waarde van nog eens 188 miljoen euro.

Home SVBPVH


Onze pensioenverbeteringen verlopen stapsgewijs: In de Stappen 1, 2 en 3 gingen de pensioenrechten omhoog van iedereen die vóór 1998 in de havens werkte, toen het oude pensioenfonds nog bestond. Dit betrof ruim 45 duizend personen, vooral gepensioneerden en nabestaanden van overleden medewerkers. Vanaf Stap 4b zijn de verbeteringen alleen bestemd voor medewerkers met een vast dienstverband op (of voor) 30 september 2013.

PVH-PlusAanvulling van 13,56 % op het PVH-pensioen van ruim 35 duizend operationele (oud)medewerkers.
Uitgevoerd in mei 2011.

Optas 1-Plus
Aanvulling van 7,25% op maximaal 15.000 euro bruto van het Optas 1-ouderdomspensioen van bijna 10 duizend (oud)kantoormedewerkers.

Uitgevoerd in mei 2012.

B-Plusbijdrage
Jaarlijkse bijdrage van circa 2000 euro aan de verbeterde Pensioenregeling B van collega's in operationele dienst.

In uitvoering. Aanmelden niet meer mogelijk.

Stap 4a
Eerste fase: FIT-regeling met Dienstjarenpremie voor collega's van geboortejaren '50-'59.
In uitvoering.

Stap 4b
Tweede fase: Nader te bepalen (FIT-)regeling voor collega's geboren in 1960 en daarna.

Stap 5
55 basispunten bij aankoop pensioen, voor circa 9 duizend collega's met een beschikbarepremieregeling die kapitaal opbouwt, en waarvoor per 30 september 2013 premie werd betaald aan Optas/Aegon.

Stap 6
Netto Havenpensioen, onder nader te bepalen condities en voor nader te bepalen doelgroep.
Begin 2017 volgt meer informatie over het NHP. Onze excuses voor de opgelopen vertraging.

Stap 7
Is vervallen. In plaats hiervan wordt Stap 4b verder uitgebreid.

 

Alle informatie op deze site is onder voorbehoud. U kunt er geen rechten aan ontlenen.

 

 

 Helpdesk

 

Bas van der Meulen is elke werkdag bereikbaar tot 16.00 uur.
Bel Bas: 010 - 44 88 777
E-mailen kan ook:
helpdesk@havenpensioen.nl

De helpdesk is wegens vakantie gesloten van 13 maart tot 10 april.

Bewaar het bestand Verzekeringswissel.pdfTOELICHTING BIJ OVERSTAP VERZEKERAAR

Algemene pensioenvragen?
Bel AEGON: 070 - 3444 999

 

Stap 1
Nieuwsbrief
Ontvang berichten over de pensioenverbeteringen van Stichting Vermogensbeheer. Of over de strijd om het ‘beklemde vermogen’ door Stichting Belangenbehartiging.
Disclamer Copyright